Motivele secretizării mediei generale a profesorul universitar doctor Gabriel Oprea

decembrie 9, 2015

Senatorul independent Valer Marian a prezentat în şedinţa Senatului din data de 07.12.2015 interpelarea cu titlul “Clarificarea condiţiilor în care fostul vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne Gabriel Oprea a absolvit Facultatea de Drept şi a obţinut titlurile de doctor, profesor universitar şi conducător de doctorat”. Vă prezentăm în continuare, integral, textul documentului.

În şedinţa Senatului din 28.09.2015 am adresat fostului ministru al Educaţiei şi Cercetării Ştinţifice, Sorin Câmpeanu, o interpelare având ca obiect „Motivele secretizării mediei generale cu care profesorul universitar doctor Gabriel Oprea, vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne în Guvernul României, a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti”. Prin interpelarea respectivă am solicitat să mi se comunice media generală cu care domnul Gabriel Oprea a absolvit Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti şi media obţinută la susţinerea tezei de doctorat, precum şi clarificarea următoarele două aspecte:

1. dacă hotărârea adoptată de Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Știinţifice, Dezvoltării Tehnologice cu privire la teza de doctorat a domnului Gabriel Oprea este temeinică şi legală, raportat la sesizarea Comisiei de Etică a Universităţii Bucureşti privind suspiciunea de plagiat şi la celeritatea soluţionării acestei sesizări, urmând să-mi fie precizate cvorumul de prezenţă şi modul de votare înregistrate cu ocazia adoptării Hotărârii nr. 2165/08.07.2015, precum şi numele experţilor juridici care au întocmit analizele pe care a fost fundamentată această hotărâre; 2. dacă un articol şi o notă la un articol puteau fi considerate lucrări ştiinţifice pentru admiterea la un examen de doctorat, urmând să mi se precizeze dacă acestea au fost publicate efectiv în revista Dreptul.

După şase săptămâni de la adresarea interpelării susmenţionate, întrucât nu am primit niciun răspuns la aceasta, deşi, conform prevederilor art. 163 alin. 4 din Regulamentul Senatului, Guvernul şi membrii săi au obligaţia să răspundă la interpelările senatorilor în termen de cel mult două săptămâni, în data de 09.11.2015 am revenit şi am adresat o nouă interpelare domnului ministru Sorin Câmpeanu, având ca obiect „Clarificarea condiţiilor în care fostul vicepremier şi ministru al Afacerilor Interne Gabriel Oprea a obţinut titlurile de doctor, profesor universitar şi conducător de doctorat”.

În această interpelare am reiterat solicitările din interpelarea iniţială, după care am arătat că, între timp, în presă au apărut informaţii că vicepremierul şi ministrul Afacerilor Interne Gabriel Oprea a obţinut, caz unic în România, titlurile de doctor, profesor universitar şi conducător de doctorat în decurs de doar trei ani, respectiv în perioada 2000-2002, fără îndeplinirea condiţiilor legale.

Astfel, domnul Gabriel Oprea a obţinut titlul de doctor în drept în anul 2000, în urma examenului doctoral susţinut la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, cu teza de doctorat „Plângerea prealabilă – perspective istorice”. La începutul lunii iulie a.c. Comisia de Etică a Universităţii Bucureşti a sesizat Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Știinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării cu privire la suspiciunea de plagiat a acestei teze de doctorat şi a devenit publică informaţia că susnumitul a fost admis la examenul doctoral în condiţiile în care lucrările sale ştiinţifice se reduceau la un articol şi o notă la un articol aflate în curs de publicare în revista Dreptul.

În anul 2001, în timp ce deţinea funcţia de director adjunct al Colegiului Naţional de Apărare, domnul Gabriel Oprea a obţinut gradul de profesor universitar în cadrul Colegiului şi a devenit profesor asociat de Drept umanitar. Conform statutului cadrelor didactice, pentru ocuparea funcţiei de profesor universitar, aspirantul trebuie sa aibă o vechime minimă la catedră de nouă ani în învăţământul superior sau în cercetare ştiinţifică de profil. Pentru candidaţii care provin din afara învăţământului sau cercetării ştiinţifice, se cere o vechime de cel puţin 15 ani de activitate în profilul postului pentru care concurează.

În anul 2002 domnul Gabriel Oprea a devenit conducător de doctorat în „Ordine publică şi siguranţă naţională”. Criteriile de evaluare pentru conferirea calităţii de conducător de doctorat prevăd patru condiţii pentru obţinerea titlului în domeniul juridic: 1. să fie o autoritate recunoscută în domeniul în care urmează să i se acorde conducerea de doctorat; 2. să aibă publicate, în calitate de autor unic, trei lucrări monografice cu recunoaştere naţională şi internaţională; 3. să fie autorul a 40 de articole/studii publicate în reviste de specialitate; 4. să aibă o vechime de cel puţin zece ani ca titular în învăţământul superior sau în cercetarea ştiinţifică de profil. Potrivit informaţiilor din presă, din aceste condiţii, domnul Gabriel Oprea a îndeplinit-o doar pe cea a publicării a 40 de articole, fapt realizat în revista Colegiului Naţional de Apărare, al cărui director adjunct a fost.

Pentru considerentele expuse, am solicitat să mi se răspundă la chestiunile ridicate prin interpelarea din 29.09.2015 şi, totodată, să mi se comunice dacă domnul Gabriel Oprea a îndeplinit condiţiile legale cu ocazia obţinerii titlurilor de doctor, profesor universitar şi conducător de doctorat.

Până în prezent nu am primit răspuns la interpelarea adresată în data de 09.11.2015, deşi au trecut patru săptămâni de la formularea acesteia. Menţionez că de abia în cursul săptămânii trecute, respectiv după nouă săptămâni de la formulare, am primit răspuns la interpelarea adresată în data de 29.09.2015.

Acest răspuns este înregistrat la cabinetul ministrului Educaţiei şi Cercetării Știinţifice în data de 16.11.2015 (cu o zi înaintea învestirii Guvernului Dacian Cioloş), este semnat pentru ministru de către o persoană neidentificată şi are un conţinut lapidar şi inadecvat, în sensul că rectorul Universităţii Bucureşti nu este membru în Guvernul României şi că sistemul naţional de învăţământ superior se bazează pe principiul autonomiei universitare, motive pentru care „Ministerul Educaţiei şi Cercetării Știinţifice nu poate impune conducerii Universităţii din Bucureşti să facă publice rezultatele unor studenţi, dacă acestea sunt considerate date cu caracter personal şi nu se încadrează într-o problematică importantă privind politica Guvernului sau o activitate de interes national care să poată face obiectul unei interpelări”.

Ori, prin interpelarea respectivă, subsemnatul am solicitat un răspuns din partea ministrului Educaţiei şi Cercetării Știinţifice, nu din partea rectorului Universităţii Bucureşti, iar modul de absolvire a insituţiilor de învăţământ superior, precum şi modul de obţinere a titlurilor de doctor, professor universitar şi conducător de doctorat constituie indubitabil probleme importante privind politica internă a Guvernului şi constituie o activitate de intere public şi de interes national în condiţiile în care vizează a persoană care a acces în importantele funcţii de vicepremier al Guvernului şi de ministru al Afacerilor Interne.

Consider că domnul ministru Sorin Câmpeanu s-a eschivat să răspundă la interpelările susmenţionate întrucât domnul Gabriel Oprea era, în calitate de vicepremier, şeful său pe linie ierarhică în Guvern, şi, totodată, era preşedintele UNPR, un partid important al fostei coaliţii guvernamentale. O atitudine similară a avut-o şi directorul Bibliotecii Centrale Universitare Mireille Rădoi, care nu s-a pronunţat până în prezent asupra unei cereri înregistrate în data de 22.09.2015, prin care am solicitat aprobarea eliberării unei copii de pe lucrarea de doctorat a domnului Gabriel Oprea.

Domnule ministru Adrian Curaj, cu speranţa că doriţi cu adevărat asanarea şi reformarea învăţământului românesc, solicit să-mi răspundeţi la interpelările adresate în şedinţele Senatului din 28.09.2015 şi 09.11.2015.

Solicit răspuns scris şi verbal.

Senator

Valer Marian

Aprecieaza & recomanda:

Articole Similare...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *